Over ‘O

Contact

Projecten - Off-House

Shell heeft verschillende tankstations in steden, op provinciale-
en rijkswegen. Shell is eigenaar van een aantal stations, maar
heeft o.a. ook franchise stations. Het gevolg is een wildgroei
in acties bij verschillende Shell stations.

Opdracht: ontwikkeling verschillende Shell direct marketing acties met een duidelijke signatuur van Shell en Air Miles samengevat in een manual met per actie de kosten
per duizend, response verwachting, ROI, doorlooptijden en
belanghebbende leveranciers.
Doelstelling: additionele brandstof, meer omzet in het grijze kanaal zoals onderhouds
producten en meer omzet in wasstraten.

De eenvoudige direct marketing actie hiernaast is een control
pack. Voor sommige Shell stations is deze mailing niet altijd
mogelijk, vanwege de kosten. Daarom zijn er 10 alternatieve
Shell Air Miles acties ontwikkeld. Op de volgende pagina’s
komen meer direct marketing projecten en acties aanbod.


Shell Air Miles acties
direct marketing projecten

Volgende: Shell direct marketing projecten >

Home

Sitemap

Privacy, disclaimer

Marketing communicatie
Projecten - In-House


> Shell
> Ernst & Young
> NVS Verzekeringen
> Zilveren Kruis Achmea
> Ministerie van Binnenlandse Zaken
> Ckk communicatie
> Publicis Dialog
> Kennedy Van der Laan

Een e-mail coupon is goedkoper dan een
coupon per post. Maar een e-mail coupon
heeft wel een serieuze extra drempel.
De klant moet hem nog printen.